Voorwaarden
Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Kaptein, een vennootschap onder firma, opgericht volgens de wetgeving van Nederland. Kaptein is gevestigd aan de Raadhuisstraat 99 te Heemstede in Nederland. E-mail: info@kapteinschoenen.nl. Telefoon: +31 (0)23-5286745. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Noord-Holland onder nr. 16067154 0000. BTW (VAT) nummer: NL8106.86.740.B01 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aan-en verkoop-overeenkomsten aangegaan door Kaptein en haar klanten via de website van Kaptein (“www.Kapteinshop.nl”). Bij het aanvinken van het vakje “ik ga akkoord met de voorwaarden” gaat u akkoord met de inhoud en hun toepasbaarheid op de overeenkomst die u aangaat met Kaptein.

Aankopen in de winkel 
Alle goederen gekocht bij Kaptein kunnen geretourneerd worden tot acht werkdagen na aankoop. Er wordt dan een tegoedbon uitgeschreven voor het aankoopbedrag van het geretourneerde artikel.

Aankopen op de webshop
U kunt een bestelling plaatsen bij Kaptein door te klikken op alle gewenste items op de website, die zal de producten in uw ‘winkelmand’ plaatsen. U kunt uw artikelen controleren in de ‘winkelmand’ en de nodige wijzigingen doorvoeren. Zodra de ‘winkelmand’ overeenkomt met uw wensen, kunt u klikken op de kassa knop. Die genereert vervolgens een elektronisch bestelformulier met vermelding van de gewenste items. Na voltooiing van de bestelbon met inbegrip van de details van de betaling, kunt u klikken op Ga Verder, waarna u wordt doorverwezen naar een veilige omgeving om de financiële transactie af te ronden. Deze zal uw bestelling afronden. Na verwerking van uw bestelling, stuurt Kaptein in principe een e-mail ter bevestiging van ontvangst, indien een product niet op voorraad is wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen waarna het bedrag wordt geretourneerd. De koopovereenkomst wordt ingevuld in deze e-mail. De overeenkomst zal derhalve worden geacht te zijn gesloten in Nederland. Kaptein behoudt zich het recht om een transactie proces om welke reden en / of diensten te weigeren aan iedereen op elk moment naar eigen goeddunken.

Online bestellingen retourneren in de winkel tijdens de sale
Online artikelen gekocht tijdens de sale kunnen de eerste  twee weken van de sale periode niet geretourneerd worden in de winkel.

Prijzen en informatie over de website
De prijzen die op de website staan zijn inclusief BTW. De totale prijs vermeld op de order en op het elektronische bestelformulier omvat de prijs inclusief verzendkosten. Elke en alle douanerechten of invoerrechten en / of lokale heffingen zijn voor rekening van de klant. Bovengenoemde kosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Prijzen zijn onderhevig aan veranderingen op elk moment. Veranderingen in de prijzen hebben geen invloed op de te betalen som in een gesloten koopovereenkomst zoals bevestigd door Kaptein per e-mail. Hoewel alle informatie met betrekking tot prijzen, specificaties etc. wordt geplaatst op de website met de grootst mogelijke zorg, geeft Kaptein geen garantie voor de juistheid ervan. Kaptein is niet gebonden aan de afgifte van alle bestellingen die zijn geplaatst op basis van onjuiste informatie die werd getoond op de website. Bepaalde links op de website geven toegang tot websites en informatiebronnen die worden geëxploiteerd en onderhouden door derde partijen. Kaptein heeft geen controle over deze sites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.

Betaling
Betaling kan geschieden door middel van Ideal.

Levering
Kaptein zal haar uiterste best doen om alle aankopen binnen de termijn van drie werkdagen te leveren. Kaptein is niet aansprakelijk indien de levering plaats vindt op een later tijdstip. Kaptein heeft het recht de opdracht tot dertig dagen na de bestelling te leveren zonder in gebreke te worden gesteld door de klant. Wanneer het termijn wordt overschreden ontvangt de klant een schriftelijke bevestiging. De klant kan dan kosteloos de overeenkomst ontbinden. De klant ontvangt dan zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontbinding, het betaalde bedrag terug.
Leveringen vinden plaats per TNT koerier. Indien de koerier er niet in slaagt uw bestelling bij de eerste poging te leveren, zal hij / zij een bericht achterlaten, met vermelding van informatie wanneer de tweede poging wordt ondernomen. Dit proces wordt nog een keer herhaald waarop TNT contact met u opneemt om uw wensen met betrekking tot de levering te bespreken (verzenden naar een ander adres, terug naar de afzender). Alle items worden verzekerd door Kaptein tot het moment dat zij zijn afgeleverd op uw adres. Eventuele klachten over de staat waarin de goederen zijn geleverd (inclusief ontbrekende onderdelen) moet worden gedaan aan Kaptein uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de goederen per e-mail of telefoon op het adres / nummer in pagina 1.

Terugsturen?
Alle goederen gekocht bij Kapteinshop.nl kunnen geretourneerd worden tot veertien werkdagen na levering. Annulering moet automatisch leiden tot de ontbinding van de koopovereenkomst tussen Kapteinshop.nl en de klant, hierbij is de klant verplicht om de goederen terug te sturen naar Kapteinshop.nlbinnen vier werkdagen na ontvangst van de goederen. Terugkerende goederen buiten de aangegeven periode kunnen worden teruggegeven aan de koper zonder restitutie. Alle nauwkeurig geretourneerde producten zullen worden gecrediteerd binnen 30 dagen als een terugbetaling aan de kredietwaardigheid van de oorspronkelijke koper of op de bankrekening, exclusief de eventuele verzendkosten naar het afleveradres. De kosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. Met het oog op het krijgen van een teruggave, moet het product dat u terugstuurt in nieuwe ongebruikte en ongedragen staat zijn in de originele verpakking en labels nog steeds gehecht. Nieuw en ongebruikt betekent geen vlekken op het item en geen slijtage op de labels. Ongebruikt betekent ook: geen beschadiging op de zool en binnenzool. Eventuele gratis artikelen die door Kapteinshop.nlworden meegestuurd, dienen ook retour gestuurd te worden.
Het retour adres is:

Kaptein

Raadhuisstraat 99

2101 HE Heemstede

Online bestellingen retourneren in de winkel
De online gekochte artikelen kunnen ook geretourneerd worden in de winkel, alleen kunnen wij hier geen geld voor terug geven. U krijgt dan een tegoedbon ter waarde van het bedrag van het artikel (exclusief verzendkosten).

Online bestellingen retourneren in de winkel tijdens de sale
Online artikelen gekocht tijdens de sale kunnen de eerste twee weken van de sale periode niet geretourneerd worden in de winkel (wel per post).

Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid jegens de koper wordt beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs. Kaptein is nimmer aansprakelijk voor enig verlies van winst of goodwill of enige andere gevolgschade.

Toepasselijk recht en forum
De wetten van Nederland zijn van toepassing. Elk geschil met betrekking tot een aankoop en verkoop overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank te s-Hertogenbosch, tenzij Kaptein ervoor kiest om dit geschil voor de bevoegde rechter van de woonplaats van de kopers te brengen.